English

تجربه گشت ارشاد

بسیاری از زنان در ایران تجربه‌هایی از برخوردهای توهین‌آمیز گشت ارشاد دارند. تجربه‌هایی که شنیدن در مورد آن‌ها می‌تواند شهروندان را با موضوع گشت ارشاد بیش‌تر آشنا کند.
 
شما هم از این تجربه با ما بگویید.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...