Search

English

اعتصاب غذا در زندان

آیا اعتصاب غذا در زندان ممنوع است؟

نه! اعتصاب غذا یا هر نوع اعتراض به نقض حقوق زندانیان توسط زندانی، یکی از حقوق اعتراضی آن‌ها است و در آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها نیز منع نشده. اما اعتصاب یا هر نوع رفتار اعتراضی به صورت جمعی ممنوع است. بنابراین اگر هر زندانی به صورت فردی اعلام اعتصاب کند. اعم از اعتصاب غذا، یا هر نوع دیگر اعتصاب، منعی ندارد و مسئولان زندان وظیفه دارند که به خواسته‌های زندانیان توجه کنند و برای حفظ سلامتی آن‌ها اقدامات لازم را انجام دهند. وظایف مسئولان زندان در قبال اعتصاب غذای زندانیان • طبق آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، به محض اینکه زندانی اعلام اعتصاب کرد مسئولان زندان یا موسسه وظیفه دارند اقداماتی را انجام دهند تا سلامت زندانی با اعتصاب به خطر نیافتد. در مرحله اول، زندانیان اعتصاب‌کننده با نظر رئیس موسسه فورا از دیگر زندانیان جداسازی می‌شوند. فراموش نشود که جداسازی زندانی به معنی نگهداری‌اش در انفرادی و محروم‌کردن او از امکانات زندان نیست؛ بلکه زندانی از سایر زندانیان جدا می‌شود و در اتاقی به تنهایی یا با یکی- دو نفر دیگر نگهداری می‌شود. • در تمام مدت جداسازی، زندانی باید از هواخوری، استحمام، امکانات بهداشت و درمان، مشاوره روانشناسی و امکاناتی از این دسا، برخوردار باشد. • بعد از اینکه زندانی اعتصاب‌کننده به دستور رئیس موسسه از سایر زندانیان جدا شد، رئیس موسسه موظف است که گزارشی فوری از اعتصاب آن زندانی به قاضی اجرای احکام و واحد بهداشت و درمان موسسه ارائه کند تا واحد بهداشت و درمان توجه لازم را او داشته باشد. • واحد بهداشت و درمان زندان بعد از دریافت گزارش باید زندانی را از نظر سلامتی تحت نظر قرار دهد به این معنی که وضعیت جسمی و روانی او را بررسی کند و برای حفظ سلامت جسمی و روانی‌اش اقدامات ضروری پزشکی و روانشناسی را انجام دهد. • بر اساس ماده ۱۴۵ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، دفتر بهداشت و درمان سازمان زندان‌ها دستورالعملی برای اقدامات واحد بهداشت و درمان هر موسسه در این زمینه دارد که آنه واحد باید مطابق با آن شیوه‌نامه اقدام کند. چهار نکته در این ش شیوه‌نامه آورده شده که قابل توجه است: نکته یک: اصل هر نوع اعتصاب به عنوان شکلی از اعتراض زندانی، در این آئین‌نامه به رسمیت شناخته شده است نکته ۲: در آئین‌نامه پیش‌بینی شده که سازمان زندان‌ها مسئول حفظ سلامت جسمی و روانی زندانیان در اعتصاب است و برای این منظور باید شیوه‌نامه‌ای را تهیه و به واحد بهداشت و درمان موسسات ارائه کند تا بر اساس آن، وضعیت سالمت جسمی و روانی زندانی در اعتصاب تحت نظر قرار بگیرد نکته ۳ : حفظ سلامت جسمی و روانی زندانی در اعتصاب، مهم‌ترین و اولین اقدامی است که مسئولان موسسه باید در نظر داشته باشند نکته ۴: تنبیه زندانی به خاطر اعتصاب، مغایر با مقررات کنوانسیون‌های بین‌المللیِ مورد تعهد جمهوری اسلامی و آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها است.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...