Search

English

زندان در ایران در هفته‌ای که گذشت، ۵۰

در این برنامه با حضور شماری از کارشناسان و کنشگران مدنی به مسئله تجاوز به زنان بازداشت‌شده در بازداشتگاه اطلاعات سپاه زاهدان پرداخته شد.

این برنامه اول اسفند ۱۴۰۱ در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شد.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...