English

روایت یک پرونده، ۵۱ – روز جهانی کارگر

تاریخ

برچسب‌ها

در این برنامه نگاهی شده است به روز جهانی کارگر در ایران.

این برنامه با حضور جمعی از کنشگران مدنی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ در اتاق آموزشکده توانا در کلاب‌هاوس برگزار شد.

ویدئوهای بیشتر ...