English

روایت یک پرونده، ۵۲، خانه اصفهان

تاریخ

برچسب‌ها

در این برنامه نگاهی شده است به روز پرونده خانه اصفهان در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱.

این برنامه با حضور جمعی از کنشگران مدنی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ در اتاق آموزشکده توانا در کلاب‌هاوس برگزار شد.

ویدئوهای بیشتر ...