Search

English

تنبیه و انتقام از دانش‌آموزان؟

خامنه‌ای ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱ و در اوج اعتراضات دانش‌آموزان در جریان خیزش زن، زندگی، آزادی، در یک سخنرانی به طور آشکار دانش‌آموزان را تهدید کرد و گفت با «نوجوانانی که به خیابان می‌آیند را می‌توان با یک تنبیه متوجه اشتباهشان کرد».

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...