Search

English

کشته‌شدگان سال ۱۳۹۷

از میان کسلنی که در سال ۱۳۹۷ از میان ما رفتند بودند کسانی که جمهوری‌اسلامی، مستقیم یا غیر مستقیم در بسته‌شدن دفتر عمرشان نقش داشت. یادی می‌کنیم از آن‌ها.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...