Search

English

حمایت‌گری حقوقی برای حقوق بشر

این دوره به منظور ارائه راهبردهای عملی در حوزه حمایتگری حقوق بشر در ایران برای وکلا و کسانی که قصد فعالیت و حمایتگری در امور حقوقی دارند، تدوین شده است. در این دوره آموزندگان دست به ارزیابی طرق گوناگون حمایت‌گری می‌زنند؛ از قبیل «طرح دعاوی»، «اصلاحات از طریق قانون‌گذاری»، «حمایت‌گری برای ایجاد تغییر در رفتارهای اجتماعی» و نیز «چگونگی طرح و اجرای استراتژی‌های گوناگون برای ایجاد تغییر در سطوح گوناگون». 
آموزندگان همچنین به بررسی شیوه‌های گوناگون برای برخورد با قوانین و نهادهایی می‌پردازند که چالش‌های گوناگون را در کار و فعالیت ایشان ایجاد می‌کنند. عناوین درسی این دوره عبارتند از: «تعریف حوزه خدمات حمایتگری، از قبیل گزینش موکلان و نوع‌شناسی پرونده‌های حقوقی»، «بررسی روش‌های امن و مقتضی برقراری ارتباط با موکلان»، «ایجاد شبکه‌های حمایت‌گری» و همچنین «ترتیب‌دادن بودجه مکفی برای هر پروژه»، «امور موکلان» و «اصول حفاظتی و مراقبتی از حمایتگران و وکلا».

در جلسه نخست ابتدا به تعریف پرونده‌های حقوق بشری می‌پردازیم، سپس ضمن نگاهی به وضعیت این پرونده‌ها در...
در این جلسه به مصاحبه وکلا با موکلین‌شان می‌پردازیم و همین‌طور مواردی مثل شیوه انتخاب وکیل و تکنیک‌های...
در این جلسه به ضرورت شناخت وضعیت موکل و درنظرگرفتن راه‌های ارتباطی لازم پرداخته می‌شود. همین‌طور این‌که...
بدون شک تامین بودجه یکی از چالش‌برانگیزترین جنبه‌های اداره یک موسسه حقوقی فعال در حوزه حقوق بشر است....
سمن‌های مدنی و موسسات حقوقی در ایران با چه چالش‌های مالی و اجتماعی‌ای روبرو هستند؟  در این جلسه...
وکلای حقوق بشر وظیفه دارند ماهرانه از موکلین‌شان دفاع کنند. این امر بدون سلامت ذهنی، روحی و جسمی خود...
در این جلسه به مسائل راهبردی مربوط به امنیت وکلای حقوق بشر و موکلین‌شان می‌پردازیم و همچنین سناریوهایی...
در این جلسه به رسانه‌ها می‌پردازیم؛ مشخصا این‌که یک وکیل چطور می‌تواند بدون هیچ منع و مشکل قانونی، از...
در این جلسه که آخرین جلسه دوره است، مروری می‌کنیم بر آنچه در طول دوره مطرح شد.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...