Search

English

جلسه دوم: برنامه‌ریزی

نکات مهم:

  • به خود و توانایی‌های منحصر به فرد خود باور داشته باشید.
  • تصور نکنید که همیشه باید بر اساس برنامه‌ی زمانی عمل کنید. از برنامه‌ی زمانی به عنوان هدایت کننده استفاده کنید و نه مقتضیات صلب و غیر قابل تغییر.
  • آهنگ حرکت خود را تنظیم کنید. توجه داشته باشید که همه نمی خواهند همان آهنگ حرکت شما را داشته باشند. به مردم این امکان را بدهید که فرایند تغییر را مرور و به آن خو کنند.
  • هر روز کاری کنید تا به سمت هدف رهبری خود حرکت کنید. این امر به شما امکان افزایش نیرو را در حرکت می دهد.
  • پیشرفت خود را تحت بررسی قرار دهید. به موفقیت‌های خود در طول مسیر اذعان کنید.
  • واکنش و بازخورد مردم را اخذ کنید. این به شما کمک می کند تا انعطاف پذیر و با انگیزه باقی بمانید.
در این درس، شما تلاش خواهید کرد بفهمید به عنوان رهبر، چگونه فردی هستید. نقاط قوت خود را کشف خواهید...
استعدادها و مهارت‌ها نکات مهم: بینش و چشم انداز شما چیست؟ به کدام نیاز بزرگ مقیاس توجه می دهید؟ راهبرد شما...
نکات مهم: به خود و توانایی‌های منحصر به فرد خود باور داشته باشید. تصور نکنید که همیشه باید بر اساس...
شما چه طور در جامعه تغییر ایجاد می کنید؟ نکات مهم: چه چیزی ممکن است شما را از برداشتن اولین گام...

تاریخ

2013

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی