Search

English

جلسه ۲: جمهوری ضدرسانه اسلامی

طرح جلسه دوم:

نگاه جمهوری اسلامی به رسانه های جدید ارتباطی

مشکل ارتباط در دید حاکمیت های تمرکز گرا

مانیفست جمهوری اسلامی در اعمال قدرت متمرکز

روزنامه کیهان رسانه فکری نظام ولایی / ضدرسانه رانده شدگان از نظام و متفاوت ها

دستکاری در واقعیت با روش جزمی

مخدوش ساختن باورپذیری

+ تجربه یک وبلاگنویس کنشگر

خواندنی ها:

متن های اصلی

مانیفست جمهوری اسلامی در سرکوب

کتاب سیاست ارسطو

Part XI

اگر ترجمه فارسی این اثر را دارید ترجمه فصل بالا را پیدا کنید و با خود به کلاس بیاورید.

تماشا کنید:

زندانی رجایی شهر نمونه پروپاگاند عریان

بخوانید، گوش کنید و تحلیل کنید:

سیاست جمهوری اسلامی در مهار دانشگاهها و شبکه سازی محققان

گزارش کیهان از “انصراف استادان ایرانی” برای شرکت در کنفرانس ایرانشناسی استانبول

گزارش رادیو زمانه در مصاحبه با تورج اتابکی رئیس کنفرانس

کیهان از چه روشی برای بازداشتن تماس استادان ایرانی با خارج از ایران استفاده می کند؟

متن اختیاری

آفت های گل زدن به خودی: چگونه در ادامه سیاست نظام، نیروی خودی را از پا در نیاوریم

سریع القلم: دایما در حال نفی یکدیگریم

طرح جلسه یک: منطق ترجیحات و احتمالات معنای رسانه های جدید: قدرت مردم مفاهیم ارتباطی عصر دیجیتال معنای...
طرح جلسه دوم: نگاه جمهوری اسلامی به رسانه های جدید ارتباطی مشکل ارتباط در دید حاکمیت های تمرکز گرا مانیفست...
طرح جلسه سوم: پیدایش زبان وبلاگی: شکسته شدن زبان رسمی زبان نوشتار رسانه ای بعد از پیدایش وبلاگ منطق...
طرح جلسه چهارم: عناصر پیام از دید یاکوبسن اطلاع رسانی به تنهایی کافی نیست؛ سبک مهم است ضدخبر و...
طرح جلسه پنجم: تفاوت هایی که بین وب و روزنامه کاغذی وجود دارد منطق کاری ابزار دیجیتال و غیردیجیتال مدیریت...
طرح جلسه ششم: گونه شناسی کنشگری در فرم و محتوا چگونه می توان خلاق بود؟ / نبود؟ مارکتینگ پیام طنز...
طرح جلسه هفتم: چهارده توصیه برای کنشگران و پیامدهای آن کنشگری ساختارشکن ساندویچی از نظریه های انقلاب پدافند...
طرح جلسه هشتم: بررسی مختصر هفتاد مفهوم و واژه کلیدی در بحث وبلاگ، وب و کنشگری که در این کلاس آموخته...
مبانی امنیت دیجیتالی و نکات امنیتی برای ویندوز هدف کلی این دوره حفاظت از اطلاعات کاربر در برابر هرگونه...
دی ان اس و امنیت پسوردها هدف کلی این دوره حفاظت از اطلاعات کاربر در برابر هرگونه سو استفاده آنلاین...

تاریخ

2012

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی