Search

English

جلسه چهارم: خشونت خانگی (خشونت بین زوج‌ها)، بخش دوم

در این جلسه، شهرزاد پورعبدالله درباره نظریه‌های مختلفی که پدیده خشونت را مورد مطالعه قرار داده و ریشه‌یابی کرده‌اند، صحبت می‌کند. خشونت خانگی به روابط دگرجنس‌گرا اختصاص ندارد و در روابط هم‌جنس‌گرا نیز وجود دارد. پس از اذعان به فراگیری خشونت خانگی در میان اقشار و جوامع مختلف، دلایل بروز خشونت خانگی با تاکید بر تئوری دل‌بستگی مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس چندین نظریه در مورد علل ماندن در روابط توام با خشونت از جمله نظریه درماندگی آموخته شده و سندروم استکهلم توضیح داده می‌شود. هم‌چنین نظریات روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، و فمینیستی در بروز خشونت در روابط عاطفی به بحث گذاشته شده و در ‌‌نهایت، رجوع به کار‌شناس رابطه برای کمک به حل معضل خشونت توصیه می‌شود.

در این جلسه، شهرزاد پورعبدالله به ابعاد مختلف خشونت و آزار جنسی کودکان می‌پردازد. پس از تعریف آزار جنسی...
این جلسه به کودک‌آزاری و تاثیر خشونت بر کودکان می‌پردازد. خشونت یا به طور مستقیم به کودک اعمال می‌شود...
در این جلسه، شهرزاد پورعبدالله درباره نظریه‌های مختلفی که پدیده خشونت را مورد مطالعه قرار داده و ریشه‌یابی...
در این جلسه، شهرزاد پورعبدالله به تاثیر تجربه آزار جنسی بر سلامت روان و روابط عاطفی و جنسی فرد قربانی...
در این جلسه، مساله خشونت بین زوج‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگرچه خشونت علیه مردان نیز رخ می‌دهد، اما...

تاریخ

2014

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی