Search

English

جلسه هفتم: توصیه‌های ایمنی برای استفاده از تلفن همراه در فعالیت اجتماعی

گستره‌ی ابزارهایی که روی تلفن همراه برای انواع فعالیت استفاده می‌شوند، یافتن نکات مشابه و تعریف دستورالعمل‌های کلی را الزامی می‌کند. چنین دستورالعمل‌هایی باید با نگاهی به آینده‌ی نزدیک تدوین شوند و کاربر را برای فضایی که در آن بطور مداوم ابزارهای جدید در دسترس قرار می‌گیرند آماده کنند. این دستورالعمل‌ها در عین کلی بودن باید با چهارچوب‌های تکنولوژی جدید نیز منطبق باشند. در این جلسه یک ابزار فرضی روی تلفن همراه معرفی می‌شود و جنبه‌های مختلف نظام ایمنی آن بررسی می‌شوند. سپس شباهت‌ها و تفاوت‌های نظام ایمنی ابزارهای متفاوت بررسی می‌شوند. توصیه‌های موردی و مثال‌هایی از رفتارهای پرخطر و روش‌های جایگزین ارایه می‌شوند.

تکنولوژی ارتباطی انواعی از فعالیت را ممکن می‌کند که قبل از این حتی به ذهن نمی‌آمدند. فعال اجتماعی می‌تواند...
با تمام تمهیداتی که برای ایمن‌سازی تلفن همراه و اپلیکیشن‌های روی آن انجام می‌شود، اگر کاربر از انجام...
مساله‌ی خطر در فضای مجازی یک موجودیت دوحالته نیست. به‌عبارت دیگر، هدف فعال اجتماعی نباید صرفا جلوگیری...
بسیاری از اپلیکیشن‌های موبایل و شبکه‌های اجتماعی متصل به آن‌ها تلاش می‌کنند که کاربران را از طریق اطلاعات...
تلفن همراه از مکان کاربر خود آگاه است و این اطلاع را در اختیار اپلیکیشن‌ها می‌گذارد. اطلاع از مکان جغرافیایی...
اینترنت در چهارچوبی جز فعالیت اجتماعی توسعه یافته است و بسیاری از کاربران آن از اینترنت برای فعالیت‌هایی...
جلسه آخر مروری است برآنچه در هفت جلسه گذشته آموخته ایم.
گستره‌ی ابزارهایی که روی تلفن همراه برای انواع فعالیت استفاده می‌شوند، یافتن نکات مشابه و تعریف دستورالعمل‌های...

تاریخ

2015

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی