Search

English

جلسه هشتم: زندان‌ها

این جلسه به یکی از آخرین مراحل پرونده قضایی، یعنی زندان اختصاص دارد. شروع درس با بیان یک تجربه واقعی از یک زندانی سیاسی همراه است که تجربه‌های خود را به دقت توصیف کرده است. در این تجربه بسیاری از موارد نقض حقوق متهم و مجرم در زندان دیده می‌شود. سپس به موضوع کلی زندان می‌رسیم و انواع آن و تقسیم‌بندی‌های مختلف زندان‌ها را به همراه ارتباط زندان و جامعه از نظر خواهیم گذراند. دست آخر هم با بررسی تعداد زندانیان کشورهای مختلف، مشخص می‌شود چه جرایمی بیشترین زندانی را دارند و چرا تعداد زندانیان در ایران رو به افزایش است.

 

 

این جلسه به مفاهیم بنیادی جامعه‌شناسی حقوق اختصاص دارد، در این جلسه پدران جامعه شناسی حقوق معرفی شده...
عنوان این جلسه مبانی و بایسته‌های حاکمیت قانون است. در آغاز این درس توجهات، به مقایسه رعایت قانون در...
این جلسه به نظام‌های حل منازعات اختصاص دارد. پیش از ورود به بحث، ابتدا میزان و تعداد سطح منازعات در کشور...
این جلسه به نهادهای قانونی و حقوقی اشاره دارد، و پس از تعریف آن، نهادهایی مانند دادگاه، سوگند، شهادت...
عنوان این جلسه عدالت است. در آغاز درس و به تفصیل عدالت تعریف شده و مبانی عقلانی آن از نظر می‌گذرد. سپس...
عنوان این جلسه، همانند رمان معروف داستایوفسکی، جنایت و مکافات است و همان‌طور که از این عنوان برمی‌آید...
این جلسه به یکی از آخرین مراحل پرونده قضایی، یعنی زندان اختصاص دارد. شروع درس با بیان یک تجربه واقعی...
این جلسه به موضوع وکالت اختصاص دارد. در آغاز نگاهی می‌شود به پیشینه شغل وکالت و تاریخچه کوتاه آن مرور...

تاریخ

2012

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی