Search

English

ساختار فساد در ایران و نقش سپاه پاسداران در فساد

کوتنا پادکستی است که به موضوع فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی می‌پردازد. 
این برنامه که با حضور نگین شیرآقایی و مسعود کاظمی، تولیدکنندگان پادکست کوتنا، در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ برگزار شد، به فساد سیستماتیک و نقش جمهوری اسلامی در آن می‌پردازد.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...