English

روایت یک پرونده، ۵۰، حجاب اجباری

تاریخ

برچسب‌ها

در این برنامه نگاهی شده است به پرونده حجاب اجباری در ایران پرداخته شد و وضعیت مبارزه زنان با آن در دروه‌های مختلف تا انقلاب زن، زندگی، آزادی.

این برنامه با حضور جمعی از کنشگران مدنی در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ در اتاق آموزشکده توانا در کلاب‌هاوس برگزار شد.

ویدئوهای بیشتر ...