Search

English

جنسیت‌زدگی و زن‌ستیزی در طنز


در این برنامه هادی خرسندی به انتقاد فهیمه خضر حیدری، روزنامه‌نگار، از جنسیت‌زدگی و زن‌ستیزی در اشعار طنز خود پاسخ می‌دهد. این برنامه بخشی از بگو-بشنو ۱۶ است با عنوان «طنز اجتماعی؛ تقدس‌زدایی مداراگر» که ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ با حضور هادی خرسندی و برخی از پژوهشگران و کنشگران از اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...