Search

English

عبدالکریم موسوی اردبیلی؛ مدافع سرسخت کشتار زندانیان سیاسی و عقیدتی

عبدالکریم موسوی اردبیلی؛ با نام اصلی‌میرکریم موسوی

رئیس دیوان عالی کشور، از افراد نزدیک به خمینی و عالی‌ترین مقام قضایی ایران در ۱۳۶۰ – ۱۳۶۸

اسفند ۱۳۵۸، از سوی خمینی به سمت دادستان کل کشور منصوب شد.

تیر ۱۳۶۰، محمد حسینی بهشتی که کشته شد، به جای او رئیس دیوان عالی کشور شد.

ارتباطی بی‌واسطه با خمینی داشت و نقش اساسی در نقض حقوق بشر در دهه ۶۰.

بعد از انقلاب پست‌هایی در شورای انقلاب و مجلس خبرگان قانون اساسی داشت.

موسوی اردبیلی از مهم‌ترین افراد تصمیم‌گیر در حوزه قضایی بود.

درباره کشتار تابستان ۶۸ می‌گوید: این‌ها چرا محاکمه می‌شوند، حکم‌شان معلوم است، چرا تمام این‌ها اعدام نمی‌شوند؟

دی ۱۳۶۷گفت: احساس کردیم اجازه از طرف امام داریم … پس در عرض ۲۴ ساعت چهار نفر اعدام شدند، دوتا دست بریده شد و سه نفر به زندان رفتند.

در دوره زعامت قضایی او، نقض حقوق سیستماتیک شهروندان بهایی برقرار شد.

۱۵۷ شهروند بهایی، از جمله ۱۹ زن، طی این دوره اعدام شدند.

موسوی اردبیلی در سال ۱۳۹۵ درگذشت اما پرونده جنایات او در تاریخ ایران باز است.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...