Search

English

تاثیر مدت زمان مرخصی در طول محکومیت زندانی


بله، مدتی که زندانیان در مرخصی به‌سر می‌برند، جزء مدت محکومیت آن‌ها محسوب می‌شود؛ به شرط اینکه غیبت نکنند و سرِ موعد، به زندان بازگردند. زیرا در صورت غیبت، ایام غیبت جزء مدت محکومیت‌شان حساب نمی‌شود. در این صورت علاوه بر اینکه مدت غیبت جزء محکومیت زندانی به حساب نمی‌آید، زندانی برای بار اول به مدت ۳ ماه و برای بار دوم به مدت ۶ ماه و برای نوبت سوم به مدت یک سال از مرخصی محروم خواهد شد. البته اگر شورای طبقه‌بندی احراز کند که زندانیِ تخلف‌کننده، متنبه شده است و دادستان هم با مرخصی‌اش موافقت کند، محرومیت او منتفی می‌شود. از سوی دیگر، در صورت غیبت زندانی، رئیس موسسه حداکثر ظرف ۲۴ ساعت موضوع را هم به قاضی صادرکننده مرخصی گزارش می‌کند تا اقدام قانونی در مورد ضبط تأمین یا وثیقه، دستگیری زندانی و بازگرداندن او به موسسه انجام شود، و هم نسبت به اعلام جرم به دادستان یا رئیس حوزه قضائی اقدام می‌کند.

البته طبق مواد ۲۰۴، ۲۰۵ ، ۲۰۶ و ۲۰۷ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، تأمین، در صورتی ضبط می‌شود که وثیقه‌گذار، کفیل یا تودیع‌کننده‌ تامین، قادر به معرفی زندانی و بازگرداندن او به زندان نباشد.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...