Search

English

تسهیلات رفاهی زندانیان چیست؟


تسهیالت رفاهی، امکاناتی است که در ازای مشارکت زندانی در اشتغال مولد یا خدمات عام‌المنفعه موسسه یا زندان، به طور فوق‌العاده به زندانی تعلق می‌گیرد. زندانی با برخورداری از تسهیلات رفاهی، از امکان استفاده بیشتر از حقوق اولیه یک زندانی بهره‌مند میشود. مثلا به زندانی اجازه داده می‌شود که از دفعات بیشتری برای تماس تلفنی برخوردار باشد، یا به او اجازه داده می‌شود که ملاقات تصویری یا الکترونیکی داشته باشد، یا سقف اعتبار کارت بانکی‌اش بیشتر از حد معمول می‌شود. طبق تبصره یک ماده ۸۰ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، برخورداری زندانی از این قبیل امور رفاهی فوق‌العاده را تسهیالت رفاهی می‌نامند.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...