Search

English

مخاطرات تن‌فروشی زنان در ایران

توانا– تن‌فروشی در اکثر کشورهای جهان وجود دارد؛ اما مواجهه همه کشورها با آن یکسان نیست. در آلمان تن‌فروشی یک حرفه معمولی است و این افراد از خدمات اجتماعی مانند بیمه درمانی، بیمه بیکاری و حتی حقوق بازنشستگی برخوردارند. در سوئد قانون تن‌فروشان را مشمول مجازات نمی‌داند؛ بلکه با خریداران سکس طرف است. مردی که به خرید سکس مبادرت کند، مجرم است و ممکن است به یک سال زندان محکوم شود. در ایران تن‌فروشی غیر قانونی و غیر شرعی است و هیچ‌گونه آمار دقیقی از میزان زنان تن‌فروش وجود ندارد. آن‌ها اگر چه در قانون و آمارهای رسمی جایی ندارند، اما وجود دارند و روزبه‌روز بر تعدادشان افزوده می‌شود. انکار زنان تن‌فروش و عدم حمایت قانون از آنها باعث می‌شود که خطرات زیادی آن‌ها و به دنبال آن جامعه را تهدید کند. بر اساس آمارهای غیر رسمی اولین علت تن‌فروشی فقر و بیکاری است. اعتیاد، وادارکردن زنان و دختران نوجوان به تن‌فروشی، ازدواج اجباری، طلاق و تنوع‌طلبی هم از دیگر دلایل تن‌فروشی ذکر شده است. 

 

a:3:{s:5:”title”;s:0:””;s:3:”url”;s:43:”https://www.youtube.com/watch?v=EHrUVEy2vHM

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...