Search

English

آزار جنسی یک زن و شکایت او در اداره پلیس

این زن در راه پله‌ یک آموزشکده مورد تعرض یک مرد قرار می‌گیرد. او برای طرح شکایت به پلیس مراجعه می‌کند و با برخورد زننده و تهمت پلیس مواجه می‌شود. باقی ماجرا را از زبان خود این زن بشنوید.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...