English

قلعه شهر نو به آتش کشیده شد!

نهم بهمن‌ماه ۱۳۵۷اطراف قلعه شهر نو در تهران شاهد تظاهرات بود. ماموران نظامی جمعیت را با تیراندازی هوایی پراکنده می‌کردند. حدود ساعت ۶ چند نفر از جوانان به «قلعه» حمله کردند. خانه‌ها و مغازه‌های داخل «قلعه» را آتش زدند. تعدادی از کارگران جنسی زن در این حادثه کشته و زخمی شدند. ۴۰ سال گذشت و … .

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...