Search

English

شعارهایی که در سال ۱۳۹۷ سر داده شد

توانا– در سال ۱۳۹۷ مردم در تجمعات اعتراضی خود شعارهای بسیار سر دادند. شعارها را می‌توان شناسنامه ی اعتراض‌ها دانست. نگاهی اجمالی داریم به شعارهایی که در سال ۱۳۹۷ در تجمعات اعتراضی مردم ایران سر داده شد. 

a:3:{s:5:”title”;s:0:””;s:3:”url”;s:43:”https://www.youtube.com/watch?v=dSE16h3QLQE

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...