Search

English

سهیل عربی: ناقضان حقوق بشر حتی برای قانون‌های خود نیز احترامی قائل نیستند

مسئولان زندان اوین از اعزام من به دادگاه و بیمارستان فارابی جلوگیری کردند و حق دفاع در دادگاه و درمان چشمانم را از من گرفتند. آنها اعزام به مراکز درمانی، قضایی و حتی سالن ملاقات را مشروط به بر تن کردن لباس تحقیر‌آمیز زندان کردند. پس از اینکه نپذیرفتم لباس زندان را بر تن کنم افسر نگهبان وقت مرا تهدید کرد در صورت نپوشیدن لباس گارد می‌فرستیم و با زور تو را به داداگاه می‌فرستیم و در جواب گفتم شخصی که دو سال از زندگی‌اش را به جرم روشنگری و دفاع از حقوق مردمش زیر حکم اعدام بوده را از گارد و باتوم‌هایش نترسانید

از سهیل عربی بیش‌تر بدانید:

سهیل عربی زندانی ِ احکام قرون وسطایی

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...