Search

English

نابودی قنات‌ها در ایران

دقایقی وقت بگذارید تا ببینید چه بر سر آب‌های کشور می‌آید. ما ۴۰ میلیون هکتار زمین داریم که می‌توانیم در زیر آن آب نگه بداریم. این رقم چیزی حدود چند برابر سدهایی است که تا امروز ساخته شده می‌تواند آب ذخیره کند و ما از آن غافلیم.

 ویدئو کامل سخنان سام خسروی

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...