Search

English

تروریسم دولتی در جمهوری‌اسلامی

محمدجواد ظریف می‌گوید من پروفسور حقوق بشر» هستم. جمع این پروفسورها در ۴۰ سال نظام اسلامی بسیاری از مخالفان خود را در داخل و خارج کشور به قتل رسانده‌اند. تا جایی که برخی از این «پرفسورها»! در دادگاه‌های بین‌المللی تروریست شناخته شده‌اند.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...