Search

English

آینده نامعلوم پس‌انداز معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان می‌گوید که دولت ۱۵۰۰ میلیارد تومان به صندوق بدهی دارد. این میزان بدهی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان برابر است با حقوق یک ماه ۶۰۰ هزار معلم. میانگین حقوق هر معلم ۲ میلیون و ۷۰۰هزار تومان است؛ یعنی زیر خط فقر.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...