Search

English

با زنان جانباز ازدواج کنید جایزه بگیرید!

مشمولانی که با زنان جانباز ۲۵درصد ازدواج کنند معافیت موقت می‌گیرند. آن‌ها اگر بیش از ۵ سال با زنان جانباز زندگی کنند معافیت‌شان دائم می‌شود.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...