English

چهارشنبه‌ها با مهدی موسوی، ۶ – صبا آلاله، روانشناس بالینی

مهدی موسوی، شاعر و نویسنده، در این قسمت از برنامه چهارشنبه‌ها میزبان صبا آلاله، روانشناس، است و با او درباره فعالیت‌هاش، پدیده مهاجرت و… صحبت می‌کند.

این برنامه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ در اینستاگرام آموزشکده توانا به صورت زنده برگزار شد.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...