Search

English

زوم: توانمندان معلول​

معلولان محذوفان جامعه‌ی ایران هستند که سالی یک‌بار و آن‌هم در روز جهانی معلولان در مورد مشکلات آن‌ها سخنانی گفته می‌شود و در بقیه سال به حال خود رها می‌شوند و دولت‌ها در ایران نیز برنامه‌ریزی‌ای برای مشکلات بی‌شمار آن‌ها ندارند.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...