Search

English

زوم: کودکان عیالوار

آمارها نشان از ازدیاد فاجعه‌بار میزان ازدواج کودکان در ایران دارد. متاسفانه قانون جمهوری‌اسلامی نیز مانعی بر سر راه ازدواج کودک‌ها نیست. کودک‌همسران دچار مشکلات فراوانی در زندگی می‌شوند.با بخشی از آن در این ویدئو آشنا می‌شوید.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...