Search

English

زوم: کلاه‌برداری با نمایش سکس و ثروت

همزمان با گسترش فقر در ایران، استقبال از وب‌سایت‌های شرط‌بندی و رویای پولدارشدن یک‌شبه هم افزایش پیدا کرده؛ کاسبی بی‌شرمانه‌ای که از اندک سرمایه افراد محتاج تغذیه می‌کند و بسیاری از خانواده‌های ایرانی را درگیر کرده است.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...