Search

English

زوم: واکسن مجازات

بزرگ‌ترین بدهکار بانک کشاورزی کیست؟ در این برنامه که بر اساس اسناد و منابع اختصاصی تهیه شده است، به یک نمونه کوچک فساد و رانت‌خواری در جمهوری اسلامی می‌پردازیم.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...