Search

English

جلسه ۱: تبعات و پیامدهای خودسوزی

پروین بختیارنژاد٬ پژوهشگر٬ روزنامه‌نگار٬ نویسنده و از کنشگران پرسابقه جنبش زنان است. در سری اول از وبینارهای خودسوزی زنان در ایران٬ خانم بختیارنژاد٬ دلایل و عوامل موثر در خودسوزی زنان را مطرح می‌کند و پژوهش میدانی خود را در این زمینه با مخاطبان در میان می‌گذارد. استان‌های متعددی در کشور درگیر خودسوزی زنان هستند؛ ولی بیشترین آمار از آن استان ایلام است. از مهترین دلایل این خودسوزی‌ها٬ وجود اختلافات خانوادگی٬ فقر اقتصادی و مهاجرت می‌باشد. فقر اقتصادی شدیدی که به ویژه پس از جنگ٬ گریبان‌گیر مردم آن مناطق بوده و حتی پس از جنگ هم٬ این مناطق بازسازی چندانی را تجربه نکرده‌اند. تعداد مشاغل موجود در ایلام بسیار کم بوده ونیروی جوان از بیکاری و فقر رنج می‌برند. اما پیامدهای جنگ تنها محدود به این موارد نبوده و افسردگی پس از سال‌ها هنوز بر جامعه سایه افکنده است. نظارت حداکثری جامعه بر زنان٬ وجود تعصبات بیجا و ازدواج‌های تحمیلی و خانوادگی باعث محدود شدن زنان در زندگی می‌شود. در مقابل آگاهی زنان به حقوق فردی و اجتماعی خود هم بالا رفته و دیگر در برابر خشونت‌های خانگی سکوت نمی‌کردند و دست به اعتراض می‌زدند و وقتی می‌دیدند شرایط تغییر نمی‌کند٬ در اوج ناامیدی٬ دست به خودسوزی می‌زنند که یکی از شدیدترین و دردناک‌ترین راه‌های خودکشی است.

پروین بختیارنژاد٬ پژوهشگر٬ روزنامه‌نگار٬ نویسنده و از کنشگران پرسابقه جنبش زنان است. در سری اول از وبینارهای...
در سری دوم از وبینارهای خانم بختیارنژاد در مورد خودسوزی زنان٬ از تبعات و پیامدهای انجام این اقدام در...

تاریخ

2015

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی