Search

English

جلسه ۳: گفتمان شهروندی مدنی

۱- شهروندی چیست؟

۲- بررسی تمایزات و تنش‌های تاریخی میان شهروندی قومی و ملی و رایج شدن گفتمان شهروندی مدنی

۳- فراگیری شهروندی مدنی در پی نیرومند شدن جنبش‌های مدنی حقوق زنان و دگرباشان و شهروندی‌های نوین در شکل شهروندی‌های جنسیتی و متمایز

۴- اقلیت‌های درون اقلیتی و شهروندی‌هایِ فراملیِ-همزمان-ملی در کشورهای مهاجرپذیر

۵- شهروندی به صورت تابعی از نظام سیاسی: نظام سیاسی ابرساخت یا زیرساخت شهروندی

۱- معارفه ۲- بستر تاریخی مفهوم شهروندی از عهد عتیق و دوران کهن تا به امروز قانون حمورابی و منشور...
۱- نخستین ارجاعات حقوقی و ابزارهای حمایتی حفظ حقوق اقلیت‌ها در تاریخ معاصر تا پایان جنگ جهانی اول و خدمات...
۱- شهروندی چیست؟ ۲- بررسی تمایزات و تنش‌های تاریخی میان شهروندی قومی و ملی و رایج شدن گفتمان شهروندی...
 ۱- گونه‌شناسی شهروندی و نظام‌های سیاسی از گذار به دموکراسی تا نظام‌های پابرجای سیاسی: مرکزگرایی،...
۱- از بازشناسی و بازآفرینی هویت‌های قومی و ملی تا بازشناسی و بازآفرینی هویت‌های فراملی ۲- به‌کارگیری...
لبنان و فروپاشی نظام قانون اساسی همگام و تلاش برای نو-دولت-کشور‌سازی بر شالوده آشتی و سازش ملی 
۱- مروری بر بحث‌های معاصر درباره آموزش و ارتقای همزمان هویت‌های ملی-فراملی با بهره‌وری از آموزش شهروندی ۲-...
جمع‌بندی: بازنگری دگرگونی‌های شهروندی مدنی مدرن از شهروندی منفرد و کلاسیک تا پیدایش نسبی‌گرایی فرهنگی...

تاریخ

2014

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی