Search

English

حد و مرز آزادی بیان در روزنامه‌نگاری مدرن و دمکراتیک

آزادی بیان نیز همچون هر آزادی دیگر بدون مرز نیست. برخی مرز ها چون حریم خصوصی فرد و شخصیت های عمومی و یا حقوق اقلیت های قومی، دینی و جنسی از طریق قانون مشخص می شوند. برخی دیگر از این حدود را کدهای اخلاقی تعیین می کنند.  احترام به مرزهایی که در هر دو حالت تعیین شده اند اگرچه می توانند در دید اول محدودیت برای آزادی بیان به حساب بیایند، ولی در نهایت آزادی اقشار جامعه را ضمانت می کنند. عدم احترام به این حدود تهدیدی برای آزادی های فردی و قشری است

 
در روزنامه نگاری ایرانی و فارسی زبان عدم وجود کد اخلاقی باعث شده است هر روزنامه نگاری آزادانه و بر مبنای...
آزادی بیان نیز همچون هر آزادی دیگر بدون مرز نیست. برخی مرز ها چون حریم خصوصی فرد و شخصیت های عمومی و...
سانسور و خود سانسوری یکی دیگر از مشکلات رسانه های ایرانی و فارسی زبان است.  در این وبینار...

تاریخ

2013

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی