Search

English

جلسه ۳: ۳ نکته مهم درباره یک کمپین موفق

 در این جلسه  به بررسی ۳ نکته مهم در مورد یک کمپین موفق می‌پردازیم. نکاتی که برای برنامه‌ریزی و اجرای موثر یک کمپین مناسب و موفق خوب است که در نظر گرفته شود.

در جلسه اول قبل از بررسی روند دادرسی جرائم سیاسی در ایران و بررسی نقاطی که جامعه مدنی می‌تواند بر چنین...
در جلسه اول به تعریف و چیستی «جرم سیاسی» پرداختیم و مثال‌هایی از انواع اتهام‌هایی را آوردیم که بر اساس...
 در این جلسه  به بررسی ۳ نکته مهم در مورد یک کمپین موفق می‌پردازیم. نکاتی که برای برنامه‌ریزی و اجرای...
در این جلسه با مفاهیم اصلی داستان‌گویی و ساختار آن آشنا خواهیم شد. همچنین، به بررسی اهمیت داستان‌گویی...
در این جلسه، به بررسی مفاهیمِ بسط و گسترش رویداد‌های داستان و پیش‌آگاهی و ایجاد فضای تعلیق خواهیم پرداخت....
در این جلسه به بررسی روش‌های داستان‌گویی و تکنیک‌های مورد استفاده در داستان‌نویسی خواهیم پرداخت. تکنیک‌هایی...
در این جلسه به بررسی روش‌های داستان‌گویی و تکنیک‌های مورد استفاده در داستان‌نویسی خواهیم پرداخت. تکنیک‌هایی...
در این جلسه – که جلسه پایانی دوره است – با چند کمپین موفق جهانی آشنا می‌شویم که برای تبلیغ...

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...