Search

English

حقوق کار و دموکراسی

Labor Organizing and Democracy

«لئو کیسی»، مدیر اجرایی «مؤسسه‌ آلبرت شنکر»، از نقش نهادهای جامعه مدنی و به طور ویژه اتحادیه­‌ها در جنبش‌های دموکراتیک علیه حکومت‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه سخن می­گوید.

این وبینار در سه جلسه با مباحث زیر ارائه می­شود:

جلسه اول: جامعه مدنی و نظریه سیاسی تغییر دموکراتیک

جلسه دوم: اتحادیه­‌ها و تغییر دموکراتیک

جلسه سوم: تجربیات جنبش کارگری آمریکا و هم­بستگی جهانی

در این جلسه تحلیلی گسترده از جامعه مدنی به عنوان مفهومی کلیدی در جنبش‌های دموکراتیک علیه حکومت‌های اقتدارگرا...
در این جلسه، اتحادیه‌ها به عنوان یکی از نهادهای جامعه‌ مدنی مورد بحث قرار می­گیرند و به نقش آن‌ها در...
در این جلسه به تجربیات جنبش کارگری آمریکا و هم­بستگی بین‌المللی آن با اتحادیه‌هایی که برای دموکراسی تلاش...

تاریخ

2012

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...