Search

English

شخصیت٬ جنسیت و سکسوالیته در پهنه روان‌شناسی جدید

  • انقلاب سکسی جوانان در دهه ۶۰ میلادی
  • شخصیت٬ جنسیت و سکسوالیته در پهنه روان‌شناسی جدید

وبینار دوم از مجموعه وبینارهای جنسیت٬ سکس و سلامتی٬ به انقلاب سکسی جوانان در دهه ۶۰ میلادی می‌پردازد. این بخش٬ چگونگی شکل‌گیری این جنبش٬ شرایط اجتماعی و فرهنگی غرب قبل و بعد از آن و نتایج این انقلاب را پوشش می‌دهد. در قسمت دوم از این جلسه شخصیت٬ جنسیت و سکسوالیته در پهنه روان‌شناسی جدید٬ تعریف می‌شوند. شخصیت٬ برآمد اطلاعات سازنده فرد است و جنسیت بخشی از شخصیت آدمی است که به ژنوتیپ٬ فنوتیپ٬ گرایش‌ها٬ جهت‌مندی‌ها و رفتارهای جنسی و حتی کشش‌های روانی و عاطفی فرد مربوط می‌شود. توضیح سکسوالیته٬ رفتارهای جنسی٬ انواع گرایش‌های جنسی٬ گوناگونی‌های آسیب‌شناختی (پارافیلیا)٬ هموفوبیا از دیگر موضوعات مطرح در این بخش است.

بهداشت جنسی و ضرورت گفتگو از سکس بهداشت جهانی و تعریف سلامتی جنسی وبینار اول از مجموعه وبینارهای جنسیت٬...
 پدیده آبرو٬ نشانه‌ها و آسیب‌های آن اضطراب‌های جنسی و نشانه‌شناسی آن   وبینار سوم از مجموعه وبینارهای...
سکس سالم و امن یک حق انسانی است سکس‌های خطرناک را بشناسیم و چگونه از آنها اجتناب کنیم وبینار چهارم از...
انقلاب سکسی جوانان در دهه ۶۰ میلادی شخصیت٬ جنسیت و سکسوالیته در پهنه روان‌شناسی جدید وبینار دوم از مجموعه...

تاریخ

2013

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی