Search

English

پدیده آبرو و اضطراب‌های جنسی

  •  پدیده آبرو٬ نشانه‌ها و آسیب‌های آن
  • اضطراب‌های جنسی و نشانه‌شناسی آن 

 وبینار سوم از مجموعه وبینارهای جنسیت٬ سکس و سلامتی٬ به پدیده آبرو٬ نشانه‌ها و آسیب‌های آن می‌پردازد. آبرو پدیده‌ای است که در حد فاصل “من” آنچه هستم٬ “من ایده‌آل” آنچه باید باشم و من “ایده‌آل اجتماعی” آنچه جامعه انتظار دارد من باشم٬ می‌روید. آبرو ساخته‌ای اجتماعی و فرهنگی است که در جهت نزدیک کردن هرچه بیشتر شخصیت افراد به شخصیت ایده‌آل اجتماعی عمل می‌کند. در این صورت افراد واکنش‌های مختلفی به آن نشان می‌دهند که در این وبینار تشریح می‌شوند. مدنیت جدید یا رسمیت بخشیدن به آشتی با خود٬ بستر آمیزش اجتماعی مسالمت‌آمیز با دیگری را فراهم می‌آورد. ولی آبرو در جوامع سنتی یکی از نمادهای موفقیت است و شان و مرتبه اجتماعی افراد را تعیین می‌کند. قسمت دوم این وبینار اضطراب‌های جنسی٬ دلایل بروز این اضطراب‌ها٬ پیامدهای آن و موقعیت‌های اضطراب‌آفرین در پهنه سکس را دربرمی‌گیرد. همه‌گیری این اضطراب‌های جنسی در ایران غالب است و غلبه بر این اضطراب‌ها به گفتگو و اندیشیدن در این زمینه٬ حمایت خانواده‌ها٬ مهندسی اجتماعی و وضع قوانین مناسب نیاز دارد.

بهداشت جنسی و ضرورت گفتگو از سکس بهداشت جهانی و تعریف سلامتی جنسی وبینار اول از مجموعه وبینارهای جنسیت٬...
 پدیده آبرو٬ نشانه‌ها و آسیب‌های آن اضطراب‌های جنسی و نشانه‌شناسی آن   وبینار سوم از مجموعه وبینارهای...
سکس سالم و امن یک حق انسانی است سکس‌های خطرناک را بشناسیم و چگونه از آنها اجتناب کنیم وبینار چهارم از...
انقلاب سکسی جوانان در دهه ۶۰ میلادی شخصیت٬ جنسیت و سکسوالیته در پهنه روان‌شناسی جدید وبینار دوم از مجموعه...

تاریخ

2013

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی