Search

English

جلسه ۵: انتخاب و توسعه تاکتیک‌ها و استفاده از آموزش فراگیر


به جلسه پنجم دوره آموزشی «کنشگری در ایران امروز؛ پایه‌ها و روش‌ها» خوش آمدید!‌

در این جلسه، چگونگی نوآوری تاکتیک‌ها را بررسی می‌کنیم. به نحوه راه‌انداختن یک حرکت موثر برای تامین حقوق، آزادی، و عدالت می‌پردازیم که خودش مستلزم برنامه‌ریزی تاکتیکی و ترتیب دقیق است. با این حال، بسیاری از جنبش‌های اعتراضی فراتر از اعتراضات و راهپیمایی‌های اولیه گسترش پیدا نمی‌کنند. جنبش‌ها باید خلاقیت خودشان را برای نوآوری در تاکتیک‌هایی به کار بگیرند که بر اساس بافت سیاسی و فرهنگی خاص آن‌ها تنظیم شدند و پیام و اهداف استراتژیک آن‌ها را پیش می‌برند.

با ما همراه باشید!

در این دوره که با همکاری مرکز بین‌المللی مبارزه بدون خشونت (ICNC) برای شما عزیزان تدارک دیدیم، به بررسی...
به جلسه دوم دوره آموزشی «کنشگری در ایران امروز؛ پایه‌ها و روش‌ها» خوش آمدید!‌ در این جلسه به چگونگی...
به جلسه سوم دوره آموزشی «کنشگری در ایران امروز؛ پایه‌ها و روش‌ها» خوش آمدید!‌ در این جلسه به چگونگی...
به جلسه چهارم دوره آموزشی «کنشگری در ایران امروز؛ پایه‌ها و روش‌ها» خوش آمدید!‌ در این جلسه اما روی...
به جلسه پنجم دوره آموزشی «کنشگری در ایران امروز؛ پایه‌ها و روش‌ها» خوش آمدید!‌ در این جلسه، چگونگی...
به جلسه ششم دوره آموزشی «کنشگری در ایران امروز؛ پایه‌ها و روش‌ها» خوش آمدید!‌ در این جلسه به این می‌پردازیم...

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی