Search

English

جلسه ۵: انتخاب و توسعه تاکتیک‌ها و استفاده از آموزش فراگیر

به جلسه پنجم دوره آموزشی «کنشگری در ایران امروز؛ پایه‌ها و روش‌ها» خوش آمدید!‌ در این جلسه، چگونگی نوآوری تاکتیک‌ها را بررسی می‌کنیم. به نحوه راه‌انداختن یک حرکت موثر برای تامین حقوق، آزادی، و عدالت می‌پردازیم که خودش مستلزم برنامه‌ریزی تاکتیکی و ترتیب دقیق است. با این حال، بسیاری از جنبش‌های اعتراضی فراتر از اعتراضات […]

جلسه ۴: مدیریت ریسک، سرکوب و دستگیری

به جلسه چهارم دوره آموزشی «کنشگری در ایران امروز؛ پایه‌ها و روش‌ها» خوش آمدید!‌ در این جلسه اما روی موضوع «سرکوب» تمرکز می‌کنیم، پویایی و نحوه آن را در نظر می‌گیریم و سعی می‌کنیم طی مواردی که مورد بحث قرار می‌دیم، خطرات مرتبط با اقداماتی که انجام می‌دیم را بهتر درک کنیم. با ما همراه […]

جلسه ۳: تجسم آینده دموکراتیک و چگونگی رسیدن به آن

به جلسه سوم دوره آموزشی «کنشگری در ایران امروز؛ پایه‌ها و روش‌ها» خوش آمدید!‌ در این جلسه به چگونگی توسعه‌ یک استراتژی برنده خواهیم پرداخت. به نتایج تحقیقات درباره رویکردهای فراگیر، ابزارها و چگونگی استفاده از آن‌ها برای تبدیل یک چارچوب استراتژیک به عملیات، نگاه خواهیم کرد. با ما همراه باشید!

جلسه ۲: تدوین یک استراتژی

به جلسه دوم دوره آموزشی «کنشگری در ایران امروز؛ پایه‌ها و روش‌ها» خوش آمدید!‌ در این جلسه به چگونگی توسعه‌ یک استراتژی برنده خواهیم پرداخت. به نتایج تحقیقات درباره رویکردهای فراگیر، ابزارها و چگونگی استفاده از آن‌ها برای تبدیل یک چارچوب استراتژیک به عملیات، نگاه خواهیم کرد. در این دوره که با همکاری مرکز بین‌المللی […]

جلسه ۱: محیط ایرانی و مبانی کنشگری

در این دوره که با همکاری مرکز بین‌المللی مبارزه بدون خشونت (ICNC) برای شما عزیزان تدارک دیدیم، به بررسی مبانی کنشگری در ایران و نحوه پیوستن مردم به جنبش‌های اعتراضی می‌پردازیم. به طور دقیق‌تر در جلسه نخست، نگاهی می‌اندازیم به نقش‌های مختلف مردم در مبارزه و چگونگی تکمیلی‌بودن این نقش‌ها. بعد به دلیل پیوستن مردم […]

کنشگری در ایران؛ پایه‌ها و روش‌ها

شاید بسیاری از ما ایرانیان ندانیم که در سال‌هایی زندگی می‌کنیم که مبارزه سیاسی تبدیل به یک دانش شده است و این در حالی است که زندگی بسیاری از ما به سبب شرایط ویژه کنونی به وضعیتی گره خورده است که کنشگری را تبدیل به بخشی از زیست روزانه‌مان ساخته است. این وضعیت ناگزیر، پیامدهای […]