Search

English

جلسه ۲: شفافیت دولت و جامعه مدنی

جلسه دوم از میزگردهای دکتر کاظم علمداری٬ که با حضور دکتر علی فراستی٬ عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در رشته مطالعات و برنامه‌ریزی شهری همراه است؛ موضوعاتی چون شفافیت دولت و فساد در دولت را از نظر می‌گذراند. در این جلسه فساد سیاسی در دولت٬ فساد مالی در میان مقامات دولتی و سیاست‌مداران٬ رانت‌خواری٬ رشوه‌خواری٬ فساد در بخش خصوصی مانند فساد شرکت‌های خصوصی مورد بررسی قرار می‌گیرد. فساد سیاسی به وضع قانون از جانب دولت و یا سوء‌استفاده از آن جهت کسب مال نامشروع گفته می‌شود. اشکال مختلف این فساد با رشوه، اخاذی، خویشاوندسالاری و اختلاس انجام می‌پذیرد. همچنین در این جلسه میزان فساد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با هم مقایسه می‌شوند.

 در جلسه اول از میزگردهای دکتر کاظم علمداری٬ که با حضور دکتر رضا باوفا٬ کارشناس اقتصاد٬ همراه است؛...
جلسه دوم از میزگردهای دکتر کاظم علمداری٬ که با حضور دکتر علی فراستی٬ عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا...
جلسه سوم از میزگردهای دکتر کاظم علمداری٬ که با حضور دکتر نهضت فرنودی٬ روانشناس بالینی با تخصص در روان‌شناسی...
در جلسه چهارم از میزگردهای دکتر کاظم علمداری٬ که با حضور دکتر علی اکبر مهدی٬ جامعه‌شناس٬ و دکتر عطا هودشتیان٬...
جلسه سوم از میزگردهای دکتر کاظم علمداری٬ که با حضور دکتر آزیتا رضوان٬ معمار و برنامه‌ریز شهری و مهندس...

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی