Search

English

جلسه سوم: بازنمایی و اقلیت

در این جلسه به مسأله اقلیت مرئی و اقلیت نامرئی و موضوع غیاب و حضور آن‌ها در فرهنگ می‌پردازیم. با رجوع به نظریه‌ها درباره «بازنمایی» و نقش سیاست و دین در تجسم، تصویر و نویسندگی به بحث درباره هویت‌ها خواهیم پرداخت. با بررسی پاره‌ای از نظریه‌های روان‌کاوی فروید و لاکان و نظریه‌های رمانتیک، این باور را که ادبیات و هنر زاییده روح و روان هنرمند و شاعر و نویسنده است به پرسش می‌کشیم و سهم سیاست را در مظاهر فرهنگ می‌جوییم. در این بررسی، هدف این است که دانشجویان با دست‌یابی به روش‌های تحلیل انتقادی دریابند که هنر و ادبیات ایران چگونه تولید می‌شود، چه کسی نمایانده می‌شود، چگونه نمایانده می‌شوند و تمام این‌ها بر زندگی مردم چگونه تأثیر می‌گذارند.

در این جلسه تأثیر متقابل فرهنگ، حقوق و سیاست را از منظر متونی از اندیشه غرب و اندیشه اسلامی‌-‌جمهوری...
در این جلسه دو موضوع متفاوت را بررسی می‌کنیم: ۱. جنسیت جسمی در تفاوت با جنسیت اکتسابی و فرهنگی ۲....
در این جلسه به موضوع بی‌جنس‌گرایی می‌پردازیم که موضوع بسیار مهمی در ایران است، و هنوز در این‌باره کتاب...
در این جلسه تعاریفی از اقلیت مطرح می‌شود و به این می‌پردازیم که در قانون اساسی ایران، در اساس‌نامه و...
در این جلسه به مسأله اقلیت مرئی و اقلیت نامرئی و موضوع غیاب و حضور آن‌ها در فرهنگ می‌پردازیم. با رجوع...
در این جلسه به مفهوم مطلق‌گرایی فرهنگی و هویتی می‌پردازیم و موضوع تفاوت و تشابه را در بستر اسلام، ایرانیت...
در این جلسه برای نتیجه‌گیری، مطالب جلسات قبل را مرور می‌کنیم و به سوی مفهوم مهم به رسمیت‌شناسی حرکت می‌کنیم....
در این جلسه معلولیت را به منزله نوعی هویت جدید معرفی می‌کنیم که علاوه بر یک وضعیت جسمی موضوعی در سیاست...

تاریخ

2011

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی