Search

English

جلسه پنجم: جنسیت

در این جلسه دو موضوع متفاوت را بررسی می‌کنیم:

۱. جنسیت جسمی در تفاوت با جنسیت اکتسابی و فرهنگی

۲. جنسیت‌گرایی هویتی

با رجوع به فلسفه غرب و فلسفه اسلام در معنای زنانگی و همچنین با جست‌وجو در رمان، شعر و فیلم و نقاشی و عکاسی و موسیقی در ایران تحلیل خواهیم کرد که چگونه در نظریه و در عمل، زنان در ایران محصور می‌شوند. با مطالعه در متون حقوقی و قانونی ایران در کنار شعر و رمان و فیلم بررسی خواهیم کرد که فرهنگ حکومتی بازتاب شریعت درباره زنان است و ادبیات و فیلم غیر حکومتی موضع دوگانه‌ای درباره زنانگی می‌گیرد. در مطالعه شعر، موسیقی و فیلم بررسی می‌کنیم که نویسنده‌ها و فیلم‌سازان و خواننده‌ها، ایدئولوژی درباره زنان را بازتولید یا نقض می‌کنند. مفاهیمی مانند «تلقی جوهری» از زنانگی و همچنین «تلقی فردیت محور» از زنانگی را مطرح خواهیم کرد و مثال‌هایی از فیلم، داستان و شعر ایران را تشریح خواهیم کرد.

در این جلسه تأثیر متقابل فرهنگ، حقوق و سیاست را از منظر متونی از اندیشه غرب و اندیشه اسلامی‌-‌جمهوری...
در این جلسه دو موضوع متفاوت را بررسی می‌کنیم: ۱. جنسیت جسمی در تفاوت با جنسیت اکتسابی و فرهنگی ۲....
در این جلسه به موضوع بی‌جنس‌گرایی می‌پردازیم که موضوع بسیار مهمی در ایران است، و هنوز در این‌باره کتاب...
در این جلسه تعاریفی از اقلیت مطرح می‌شود و به این می‌پردازیم که در قانون اساسی ایران، در اساس‌نامه و...
در این جلسه به مسأله اقلیت مرئی و اقلیت نامرئی و موضوع غیاب و حضور آن‌ها در فرهنگ می‌پردازیم. با رجوع...
در این جلسه به مفهوم مطلق‌گرایی فرهنگی و هویتی می‌پردازیم و موضوع تفاوت و تشابه را در بستر اسلام، ایرانیت...
در این جلسه برای نتیجه‌گیری، مطالب جلسات قبل را مرور می‌کنیم و به سوی مفهوم مهم به رسمیت‌شناسی حرکت می‌کنیم....
در این جلسه معلولیت را به منزله نوعی هویت جدید معرفی می‌کنیم که علاوه بر یک وضعیت جسمی موضوعی در سیاست...

تاریخ

2011

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی