Search

English

جلسه ۴: شیوه‌های رایج گمراه کردن افکار عمومی از طریق بازی با فکت‌ها

آیا روزنامه‌نگار ممکن است که بدون دروغ گفتن هم به گمراه کردن مخاطبان خود بپردازد؟ چگونه برخی رسانه‌ها با ارائه جهت‌دار اخبار (حتی صحیح) افکار عمومی را فریب می‌دهند؟ چگونه می‌توان با تفسیر جهت‌دار داده‌ها، فرضیه‌های خیالی یا نظریه‌های توطئه را اثبات کرد؟ چطور ممکن است با بازی با اعداد و آمار (حتی غیرساختگی)، تصویری غیرواقعی از حقیقت را به مخاطبان ارائه داد؟

چرا روزنامه‌نگاری مبتنی بر مستندات واقعی، جایگاه برجسته‌ای در فضای رسانه‌ای ایران و جهان دارد؟ چرا روزنامه‌نگارانی...
آیا شهروند – روزنامه‌نگاران هم به فراگیری قواعد روزنامه‌نگاری مستند نیاز دارند؟ آیا این دیدگاه درست است...
آیا اولویت «فکت» بر «آرمان»، تضعیف‌کننده «روزنامه‌نگاری متعهد» (committed journalism) و پیگیری آرمان‌های...
آیا روزنامه‌نگار ممکن است که بدون دروغ گفتن هم به گمراه کردن مخاطبان خود بپردازد؟ چگونه برخی رسانه‌ها...
برای به دست آوردن فکت‌های معتبر به چه منابعی می‌توان رجوع کرد؟ رجوع صحیح به مستندات رسانه‌ها یا منابع...
مشاهدات یا روایت‌های اختصاصی در چه شرایطی «خبر» محسوب می‌شوند؟ در چه شرایطی انتشار رسانه‌ای مشاهدات یا...
چرا حداقلی از «درک ریاضی»‌ در روزنامه‌نگاری و روزنامه‌نگاری شهروندی لازم است؟ اهمیت «عدد و رقم» در روزنامه‌نگاری...
چه منابعی برای استخراج داده‌های عددی قابل اعتماد هستند؟ چه میزان از درک ریاضی برای استناد به داده‌های...

تاریخ

2014

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی