Search

English

جلسه ۶: حقوق مادی زندانیان

در این جلسه موضوع حقوق مادی زندانیان که مبتنی بر اهداف، بازپروری و بازسازی و به‌طور کلی اصلاح زندانیان و آماده سازی آنان برای بازگشت سالم دوباره به اجتماع است مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در این خصوص قانون‌گذار در عین حال که حبس را به‌عنوان مجازات قرار داده است برای حفظ حقوق مادی زندانیان نیز تدابیری اندیشه است. مواردی که برای حفظ حقوق مادی زندانیان مورد پیش‌بینی قانونی قرار گرفته است، عبارتند از:

۱- تهیه مایحتاج ضروری: بر این اساس که جنبه انسانی کیفرهای سالب آزادی در حفظ حقوق مادی زندانیان ایجاب می‌کند که به زندانی اجازه داده شود تا مایحتاج ضروری خود را خریداری کند. ۲- درمان زندانیان: زندانیان بیمار باید معاینه و تحت درمان قرار گیرند و از زندانی تازه‌وارد معاینات کامل پزشکی به عمل آورده شود . (با اشاره به اصول اخلاق پزشکی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد زندانیان) ۳ – تقویت روانی زندانیان: برای تقویت روانی و جلوگیری از افسردگی و اضطراب درونی زندانیان و حفظ حقوق مادی آنان باید اسباب مرخصی، ملاقات، مکاتبه و تماس تلفنی زندانی با خانواده فراهم شود۴- اشتغال به کار زندانیان: هدف از اشتغال به کار زندانیان در زندان، اصلاح و تربیت و بازسازی و آماده‌سازی زندانیان برای بازگشت و عادت به زندگی عادی اجتماعی است. ۵- آموزش و پرورش زندانیان: حرفه آموزی و آموزش علمی و حرفه‌ای و آماده‌سازی برای مشارکت در گروه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی و پرورش افکار، از مهم‌ترین اصول اجرای رو‌ش‌های اصلاحی و تربیتی در زندان‌هاست. ۶- حق شکایت زندانیان از مأموران یا مسئولان متخلف زندان نزد مراجع ذی‌صلاح: به جهت توهین، هتک حرمت و شکنجه ( با اشاره به مصادیق شکنجه ). در ادامه جلسه حقوق مادی زندانیان در رابطه با زندانیان عقیدتی-سیاسی نیز مورد مداقه و بررسی قرار خواهد گرفت.

در ابتدای این دوره به موضوع حبس یا سلب آزادی به عنوان مجازات در مقام یکی از بارزترین دستاوردهای مکاتب...
در این جلسه ابتدا روش‌های حقوقی تضمین حقوق زندانیان با استناد به قواعد و قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی...
تفاوت زندانی با متهم و نیز تفاوت حبس با بازداشت موقت با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری جدید موضوعاتی‌ست...
در این جلسه، آیین‌نامه سازمان زندان‌ها در خصوص تفکیک زندانیان حسب پيشينه، سن، جنسيت، تابعيت، نوع جرم،...
بخش دوم تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرم موضوع مورد بررسی این جلسه خواهد بود که در این خصوص بحث تفکیک زندانیان...
در این جلسه موضوع حقوق مادی زندانیان که مبتنی بر اهداف، بازپروری و بازسازی و به‌طور کلی اصلاح زندانیان...
در این جلسه موضوع حقوق معنوی زندانیان با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت....
در بخش دوم از بررسی حقوق معنوی زندانیان با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید در این جلسه موضوع نحوه تعیین...

تاریخ

2015

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی